TINNITUS

widex-tinnitus-management-hero_1600x540.jpg

 

 

Verminder uw tinnitus klachten. 
Unieke therapie voor langdurige verlichting.

Oorsuizen of tinnitus bijv. als gevolg van lawaaischade kan soms ondraaglijk zijn. Sommigen hebben er alleen last van wanneer ze 's avonds in bed liggen als het rustig is, anderen horen het gesuis de hele dag door. Vaak kan men de oorzaak niet achterhalen en kan het ook niet met medicatie verholpen worden. Is er dan wel een oplossing? Ja, In veel gevallen kunnen speciale tinnitusmaskeerders het oorsuizen verminderen. Afhankelijk van uw probleem en uw persoonlijkheid kiezen wij samen voor de beste oplossing.

TINNITUSMASKEERDERS

Tinnitusmaskeerders zijn kleine apparaatjes die op verschillende manieren het oorsuizen kunnen verminderen. Afhankelijk van de frequentie en de luidheid van het oorsuizen kan er gewerkt worden met een tegenruis aan te bieden. Op deze manier kan het oorsuizen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

ZEN-GELUIDEN

Een nog nieuwere technologie is werken met zen-geluiden. Willekeurig kalmerende harmonische klanken kunnen u helpen ontspannen en stress te verminderen. Beide kunnen helpen bij tinnitus. Deze  ZEN-geluiden kunnen ook gebruikt worden als geluidsstimulatie bij TRT. Onderstaande video's laten een aantal ZEN-programma's horen.

TINNITUS RETRAINING THERAPY (TRT) MET GELUIDSVERRIJKING 

Deze behandeling is gebaseerd op het model van Jastreboff met als uitgangspunt dat tinnitus een gevolg is van de manier waarop ons gehoorsysteem werkt en vooral op de reactie die het teweegbrengt.  In samenwerking met psychologe Claudia Fonsaer (Huis Midori) zullen specifieke technieken worden aangeleerd zodat het oorsuizen niet meer bewust zal worden waargenomen. Neem contact met de audioloog voor meer informatie.